۰۷ مهر ۱۳۹۹

۱۶۰×۶۰۰ empty
۱۶۰×۶۰۰ ad for small sidebar
۱۶۰×۶۰۰ ad for small sidebar

اخبار تصویری

اخبار تصویری

دستورالعمل اطلاعات معادن زغالسنگ (جهت تهیه بانک اطلاعات )
همانگونه که همکاران حوزه معادن زغالسنگ استحضار دارند هرگونه برنامه ریزی در  حوزه معادن زغالسنگ ایران  نیاز به اطلاعات دقیق ، جدید و کامل  معادن زغالسنگ دارد . بر این اساس...
ادامه مطلب

گزارش مجمع عمومی انجمن زغالسنگ ایران خرداد ۱۳۹۹
  مجمع عمومی انجمن زغالسنگ ایران با حضور دکتر اسماعیلی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تشکیل شد. در ابتدای جلسه مهندس مجتهد زاده رئیس انجمن زغالسنگ ایران ا...
ادامه مطلب
۱۶۰×۶۰۰ ad for small sidebar
۱۶۰×۶۰۰ ad for small sidebar

تبلیغات

۱۲۵ ADS for sidebar
۱۲۵ ADS for sidebar

تبلیغات

۱۲۵ ADS for sidebar
۱۲۵ ADS for sidebar

تبلیغات