۲۹ مهر ۱۳۹۹

اساسنامه انجمن زغالسنگ ایران مصوب ۱۳۹۶

 

اولین اساسنامه انجمن زغالسنگ ایران مصوب مجمع عمومی که بر اساس قانون تشکلهای زیر مجموعه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران تدوین شده است از فایل ذیل قابل دریافت میباشد

 

اساسنامه انجمن زغالسنگ ایران PDF

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید