۲۷ خرداد ۱۳۹۸

احتراما بدین وسیله از کلیه اعضای انجمن زغالسنگ ایران دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سال...

بنام خدا دوستان عزیز ، همکاران ارجمند اعضای محترم انجمن زغالسنگ ایران با اهدائ سلام خوشبختانه پس از...

با استدلال می توان ثابت کرد که صنعت زغال یک صنعت اقتصادی است درحالی که تا کنون سرمایه زیادی در ایران...

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  انجمن زغالسنگ ایران سال ۹۸
احتراما بدین وسیله از کلیه اعضای انجمن زغالسنگ ایران دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ /۲۱ /۹۷ که در روز یکشنبه ۲۶ / ۳ / ۹۸ راس ساعت  ۱۰ صبح...
ادامه مطلب

تصویب فرمول جدید قیمت زغالسنگ برمبنای قیمت شمش فولاد خوزستان
بنام خدا دوستان عزیز ، همکاران ارجمند اعضای محترم انجمن زغالسنگ ایران با اهدائ سلام خوشبختانه پس از چندین ماه همفکری و تلاش و رایزنی و کار جمعی و تعامل کارشناسی سازنده و...
ادامه مطلب

    ۱ – کپی کارت بازرگانی و یا کارت عضویت در اطاق بازرگانی  صنایع و معادن و کشاورزی ایران   ۲ – کپی پروانه بهره برداری معدن زغالسنگ ویاکارخانه زغالشویی به نام شرکت ی...
ادامه مطلب