۲۶ خرداد ۱۴۰۰

قیمت پایه زغالسنگ ایران فروردین ۱۴۰۰

 

محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ ایران براساس  شمش فولاد خوزستان   فروردین سال ۱۴۰۰

متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی ماه – ریال   ۱۱۲،۲۵۶،۰۰۰
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره          ۲۶/۵
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال     ۲۹،۷۴۷،۸۴۰
نرخ پایه قبلی زغالسنگ کنسانتره – ریال     ۶،۱۲۰،۰۰۰
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه      ۳۸۶/۰۷۶
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای آبان ۹۷      ۳۹۲/۰۷۶

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید