۰۲ فروردین ۱۴۰۲

قیمت پایه زغالسنگ بهمن ۱۴۰۱

 محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ بهمن  ماه ۱۴۰۱                                                                                                                 

متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی بهمن ماه – ریال  ۱۸۰،۴۹۲،۲۱۱
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره ۲۶/۵۰
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال ۴۷,۸۳۰,۴۳۶
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند ۱۴۰۰) ۳۷،۵۶۹،۷۵۹
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه      ۳۱۱ /۲۷
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند۱۴۰۰     ۳۱۱ /۳۲

                         سعید صمدی                                                                                                         دبیر انجمن زغالسنگ ایران

 

 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید