۲۷ مرداد ۱۴۰۱

محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ براساس درصدی از شمش فولاد خوزستان در خرداد ۱۴۰۱

قیمت پایه زغالسنگ خرداد ۱۴۰۱

 

متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی خرداد ۱۴۰۱ – ریال ۱۴۹،۵۳۴،۲۴۶
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره ۲۶/۵
،نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال ۳۹،۶۲۶،۵۷۵
نرخ پایه قبلی زغالسنگ کنسانتره (اسفند ۱۴۰۰ )– ریال ۳۷،۵۶۹،۷۵۹
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه   ۴۷۴ / ۵
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای آبان ۹۷   ۴۷۴ / ۱۰

                                                    

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید