17 ژوئن 2024

اطلاعیه مهم در خصوص نحوه اجرای اخد یک درصد از فروش معادن بابت بند 5 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه

  

اعضای محترم انجمن زغاسنگ ایران

 

با سلام

    

    احتراماً ، به پیوست تصویر نامه شماره 11167482 مورخ 20/10/1401 وزارت صنعت، معدن، تجارت ارسال می گردد. اخیراً تعدادی از اعضای انجمن اعلام نموده اند مکاتباتی از طرف سازمان صمت استان جهت پرداخت ۱ درصد فروش بابت بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه انجام شده است.

اجرای این ماده طبق بخشنامه شماره 114507/6 مورخ 13/5/1397 وزارت صمت تشریفات قانونی داشته و باید شاکی مشخص به همراه ادعا مشخص با ذکر دلایل و مستندات وجود داشته باشد و این شکایت در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان صمت استان، محیط زیست و منابع طبیعی با حضور بهره‌بردار مطرح و نهایتاً در صورت تائید خسارت، مراتب در شورای معادن استان قابل طرح و تصویب  می باشد.

با توجه به مذاکرات و هماهنگی های بعمل آمده با وزارتخانه در صورتی از طرف سازمان صمت استان پرداخت خسارت بابت بند 5 ماده 43 بدون تشریفات فوق ابلاغ گردید لطفاً از پرداخت هر گونه مبلغی خودداری نموده و در صورت دستور اصرار مراتب جهت پیگیری های بصری به دبیرخانه این انجمن منعکس فرمایید.

 

محسن هاشمی زاد
رئیس انجمن زغالسنگ ایران

 

رونوشت:

 1 – جناب آقای مهندس محتشمی پور معاونت محترم معدنی و فراوری وازرت صمت بازگشت به نامه فوق جهت استحضار

 2 – روسای محترم سازمان های صمت استان سمنان، مازندران، کردستان و کرمان

 

 

 

 

 

 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید