۰۹ مرداد ۱۴۰۰

اسامی اعضای انجمن زغالسنگ ایران

اسامی اعضای انجمن زغالسنگ ایران 

 

ردیف  

نام شرکت

نام و نام خانوادگی نماینده سمت تلفن
۱  

شرکت زغالسنگ پروده

طبس(سهامی خاص)

 

 

رمضان کریتی ثانی

 

 

 

مدیرعامل

۰۲۱۸۸۱۰۷۱۸۸
۲  

شرکت معدنجو

(سهامی خاص)

 

 

محمد مجتهدزاده

 

 

مدیرعامل

۰۲۱۸۸۸۰۸۴۴۷
۳  

شرکت تکادو

 

 

علی رومی

 

مدیرعامل

۰۳۱۳۶۶۸۱۰۰۱
۴  

شرکت فراوری زغالسنگ پروده طبس

 

 

مجید ظهیری

 

مدیرعامل

۰۳۱۳۶۴۱۱۵۶۵
۵  

شرکت زغالسنگ کرمان

 

 

باقر نیک طبع

 

 

مدیرعامل

۰۳۴۳۲۱۱۷۷۴۷
۶  

شرکت احداث معدن تکافرسپاهان

 

 

مجیدحیدرآبادیپور

 

 

مدیرعامل

۰۳۱۳۶۶۸۲۰۸۴
۷  

شرکت فرآوران زغالسنگ پابدانا

 

 

مهرداد صفوی

 

 

مدیرعامل

۰۲۱۸۸۴۵۲۵۵۷

 

 

 

ردیف  

نام شرکت

نام و نام خانوادگی نماینده سمت تلفن
۸  

شرکت زغالسنگ

نگین طبس

 

 

حجت اله دربانی

 

 

مدیرعامل

۰۲۱۸۸۶۵۵۴۹۹
۹  

شرکت صنعتی، معدنی شمالشرق شاهرود

 

 

رضوان مدنی

 

مدیرعامل

۰۲۳۳۲۳۶۴۳۱۱
۱۰  

حقیقی

 

 

 

حسن منصوری بابهتوک

 

 

مدیرعامل

۰۹۱۳۱۴۲۶۵۷۶
۱۱  

شرکت زغالسنگ مهرآذین

 

هادی روشن

 

 

مدیرعامل

۰۳۰۷۰۲۸۵۱۳۹
۱۲  

شرکت سنگواره کربن البرزشمال

 

 

مصطفی نائیجی

 

 

مدیرعامل

۰۱۱۴۳۱۳۳۵۵۵
۱۳  

حقیقی

 

 

حبیب اله صادقی گوغری

 

 

مدیرعامل

۰۹۱۳۱۴۱۶۸۹۷
۱۴  

شرکت زغالسنگ  البرزشرقی

 

 

منصور شریف

 

 

مدیرعامل

۰۲۳۳۲۳۹۴۸۴۸

 

 

 

ردیف  

نام شرکت

نام و نام خانوادگی نماینده سمت تلفن
۱۵  

شرکت فولاد زرند ایرانیان

 

 

ماشالله سهراب نژاد

 

 

مدیرعامل

۰۲۱۸۸۷۵۷۳۲۰
۱۶ شرکت صنعتی معدنی

یاقوت شهر

 

علی منصوری بابهوتک

 

 

مدیرعامل

۰۳۴۳۲۴۳۴۸۸۲
۱۷ شرکت کا نجویان صنعت زغال جواد پوراحمدی طغرالجردی

 

 

مدیرعامل

۷۷۸۷۶۸۹۱۰ ۰۲۱
۱۸ شرکت نورگستران

شاهرود

سیدمحمدعطاردی

 

 

مدیرعامل

۰۲۳۳۲۲۴۲۳۶۶
۱۹ شرکت زغالسنگ

 سنگدرکا

مصطفی نائیجی

 

 

مدیرعامل

۱۱۴۳۱۳۳۵۵۵ ۰
۲۰ شرکت سرمایه گذاری زغال (معدن گلتوت) محمودفتاحی طغرالجردی

 

 

مدیرعامل

۰۳۴۳۲۴۵۵۰۴۹
۲۱ شرکت معدنی سیمین کک شاهرود ایمان منتظری  

مدیرعامل

 

۸۹۷۷۸۳۷۹ ۰۲۱

 

 

ردیف  

نام شرکت

نام و نام خانوادگی نماینده سمت تلفن
۲۲  

شرکت معدن حدید گستر سیرجان

سیدحسین

 حسینی زیدآبادی

 

مدیرعامل

 

۰۲۱۲۲۶۶۸۸۷۹
۲۳ شرکت البرزگان محسن

هاشمی زاد

 

مدیرعامل

 

۰۹۱۲۱۵۱۷۱۴۵
۲۴ شرکت معادن زغالسنگ شرق امیررضا فرشیدراد  

مدیرعامل

 

۰۵۱۳۸۴۰۶۵۹۰
۲۵ شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه علی یزدانی  

مدیرعامل

 

۰۳۴۳۲۴۶۱۲۵۸
۲۶ شرکت پیشروکارشرق حسن آدینه  

مدیرعامل

 

۰۹۱۲۲۷۳۱۱۴۹
۲۷ شرکت گسترش و نوسازی خاورمیانه الیاس ایران نژاد  

مدیرعامل

 

۰۲۱۸۸۳۷۳۸۲۷

 

 

ردیف  

نام شرکت

نام و نام خانوادگی نماینده سمت تلفن
۲۸  

شرکت خدمات معدنی

شاهرود گرانیت

علیرضا ربیعی  

مدیرعامل

 

۲۹ شرکت بهینه کارتوران حمید قزوینی  

مدیرعامل

 

۳۰ شرکت معادن کلاریز البرز امیرحسین

 رضوی اسفلی

 

مدیرعامل

 

۰۹۱۱۱۷۹۴۹۹۶

 

 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید