۲۶ خرداد ۱۴۰۰

تاثیر مشخصات کیفی زغالسنگ ایران بر قیمت پایه زغالسنگ

اعضای محترم انجمن زغالسنگ ایران

با توجه به سولات مطرح شده در خصوص فرمول مشخصات کیفی تاثیر گذار بر قیمت زغالسنگ مجددا جدول پارامتر های کیفی تاثیر گذار به همراه ضریب آن که از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت ابلاغ شده جهت استحضار ایفاد مسیگردد .

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید