۰۹ مرداد ۱۴۰۰

درخواست انجمن زغالسنگ تعیین تکلیف مراکز ۴ گانه ایمنی و نجات ،تشکیل کمیته پشتیبانی زغالسنگ کشور

انجمن زغالسنگ ایران با توجه به مشکلات معادن زغالسنگ طی نامه ای به وزارت صمت خواستار تسریع در احداث مراکز ۴ گانه  ایمنی و نجات معادن زغالسنگ ،تعیین تکلیف بدهی ذوب آهن به معادن زغالسنگ ،تسریع در برگزاری جلسه کمیته پشتیبانی زغالسنگ کشور شد

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید