18 آوریل 2024

شرکت معدنی نورگستران شاهرود(سهامی خاص)

شماره ثبت : ۱۷۸۲ ثبت شرکتهای شاهرود

شرکت درسال ۱۳۸۲تاسیس وزغالسنگ با مارکهای زیر را تولید می نماید:

زغالسنگ کک شو با خاکستر حدود ۴۰٪

زغالسنگ کک شو با خاکستر حدود ۱۰٪

زغالسنگ های فوق الذکر بصورت کلوخه ونرمه موجودمی باشد

سفارشات زغالسنگ با آنالیزهای مختلف

فروش وسفارش انواع زغالسنگ های کک شو ُ نیمه کک شو باآنالیزهای مختلف

تلفن دفترشرکت : ۰۲۷۳۲۲۴۲۳۸۳ و ۰۲۷۳۲۲۴۰۹۶۲

تلفن معدن : ۰۲۳۲۵۴۹۳۴۰۷ و 8

تلفکس شرکت : ۳۳۶۰۳۰۰-۰۲۷۳

آدرس شرکت : شاهرود خیابان فروغی خیابان خرمشهر نبش کوچه شهید واعظیان

آدرس معدن رزمجا مرکزی متعلق به شرکت معدنی نورگستران شاهرود

کیلومتر ۴۵ جاده شاهرود دامغان ۲۱ کیلومتر بسمت روستای طزره نرسیده به امامزاده اسماعیل سمت راست جاده خاکی بطول ۲.۲ کیلومتر

http://noorgostaran.blogfa.com

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید