۰۹ مرداد ۱۴۰۰

قیمت زغالسنگ اسفند ۱۳۹۹

ا

معاملات شمش فولاد خوزستان در بورس کالای ایران اسفند ماه ۱۳۹۹

ردیف نام کالا تولیدکننده تاریخ معامله حجم معامله ارزش معامله قیمت پایانی میانگین

به وزن هرکیلو(ریال)

قیمت پایه عرضه

(ریال)

تن هزار ریال
۱ شمش بلوک ۱۵۰*۱۵۰  SP  ۵ فولاد خوزستان ۵ /۱۲/ ۱۳۹۹ ۲۰/۰۰۰ ۲/۰۵۹/۴۷۳/۰۰۰ ۱۰۲/۹۷۴ ۱۰۲/۰۸۸
شمش بلوک ۱۵۰*۱۵۰  SP  ۵ فولاد خوزستان ۱۲ /۱۲ /۱۳۹۹ ۲۰/۰۰۰ ۲/۰۷۹/۶۴۷/۲۰۰۰ ۱۰۳/۹۸۳ ۱۰۳/۰۲۱
۳ شمش بلوک ۱۵۰*۱۵۰  SP  ۵ فولاد خوزستان  ۱۹ /۱۲ /۱۳۹۹ ۲۰/۰۰۰ ۲/۱۲۱/۷۳۳/۰۰۰ ۱۰۶/۰۸۷ ۱۰۸/۷۰۰
۴ شمش بلوک ۱۵۰*۱۵۰  SP  ۵ فولاد خوزستان ۲۵ /۱۲ /۱۳۹۹ ۱۲/۵۰۰ ۱/۳۳۴/۴۱۲/۵۰۰ ۱۰۶/۷۵۳ ۱۰۶/۷۵۳
۵ شمش بلوک ۱۵۰*۱۵۰  SP  ۵ فولاد خوزستان ۲۵ /۱۲ /۱۳۹۹ ۳/۵۰۰ ۳۷۳/۶۳۵/۵۰۰ ۱۰۶/۷۵۳ ۱۰۶/۷۵۳
۷۶/۰۰۰ ۷/۹۶۸/۹۰۱/۲۰۰۰ * *

 

    محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ اسفند ۱۳۹۹ براساس شمش فولاد خوزستان                                                                                   

 

سعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ ایران

 

متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی ماه – ریال ۱۰۴/۸۵۳/۹۶۳
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره ۲۶/۵۰
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال ۲۷/۷۸۶/۳۰۰
نرخ پایه قبلی زغالسنگ کنسانتره – ریال ۶/۱۲۰/۰۰۰
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه ۳۵۴/۰۲۴
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای آبان ۹۷ ۳۶۰/۰۲۴

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید