۱۵ خرداد ۱۴۰۲

قیمت پایه زغالسنگ آذر ماه سال ۱۴۰۱

محاسبات قیمت هرتن کنسانتره زغالسنگ آذر ماه ۱۴۰۱

متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی ماه – ریال     ۱۴۱،۷۸۰،۰۰۵
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره       ۵۰ / ۲۶
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال ۳۷،۵۷۱،۷۰۱
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند ۱۴۰۰) ۳۷،۵۶۹،۷۵۹
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه        ۰۰۵ /۰
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند۱۴۰۰ ۰۰۵ /۵

.                             سعید صمدی 

                                                                                                                     دبیر انجمن زغالسنگ ایران 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید