17 ژوئن 2024

قیمت پایه زغالسنگ آذر ماه سال 1401

محاسبات قیمت هرتن کنسانتره زغالسنگ آذر ماه 1401

متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی ماه – ريال     141،780،005
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره       50 / 26
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال 37،571،701
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند 1400) 37،569،759
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه        005 /0
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند1400 005 /5

.                             سعید صمدی 

                                                                                                                     دبیر انجمن زغالسنگ ایران 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید