۲۶ خرداد ۱۴۰۰

قیمت پایه زغالسنگ بر اساس معاملات شمش فولاد خوزستان اردیبهشت ۱۴۰۰

محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ ایران براساس شمش فولاد خوزستان اردیبهشت سال ۱۴۰۰

متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی ماه – ریال ۱۲۰،۳۳۴،۱۳۲
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره ۲۶/۵
نرخ هر تن کنسانتره زاغالسنگ – ریال ۳۱،۸۸۸،۵۴۵
نرخ پایه قبلی زغالسنگ کنسانتره – ریال ۶،۱۲۰،۰۰۰
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه ۴۲۱/۰۵۴

درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای آبان ۱۳۹۷    ۴۲۷/۰۵۴

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید