17 ژوئن 2024

قیمت پایه زغالسنگ تیرماه 1402

محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ  تیر ماه 1402

متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی تیر ماه – ريال

211،306،641

درصد سهم زغالسنگ کنسانتره

50/26

نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال

55،996،259

نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند 1401)

   56،531،309

درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه

        946 / 0 –

درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند1401

       054  / 4 +

 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید