۱۵ خرداد ۱۴۰۲

قیمت پایه زغالسنگ دی ماه ۱۴۰۱

 

محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ دی  ماه ۱۴۰۱                                                                                                            

 

سعید صمدی 

دبیر انجمن زغالسنگ ایران 

متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی دی ماه – ریال ۱۶۲،۵۹۵،۶۹۲
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره   ۵۰ /۲۶
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال ۴۳،۰۸۷،۸۵۸
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند ۱۴۰۰) ۳۷،۵۶۹،۷۵۹
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه         ۶۸۷ / ۱۴
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند۱۴۰۰ ۶۸۷/ ۱۹

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید