17 ژوئن 2024

قیمت پایه زغالسنگ دی ماه 1401

 

محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ دی  ماه 1401                                                                                                            

 

سعید صمدی 

دبیر انجمن زغالسنگ ایران 

متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی دی ماه – ريال 162،595،692
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره   50 /26
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال 43،087،858
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند 1400) 37،569،759
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه         687 / 14
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند1400 687/ 19

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید