20 جولای 2024

قیمت پایه زغالسنگ مردادماه 1402

 

محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ  مرداد ماه 1402

متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی مردادماه – ريال 204،090816
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره 50/26
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال 54،084،066
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند 1401)    56،531،309
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه         329 / 4 –
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند1401        671 / 0 +

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید