29 نوامبر 2023

محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ براساس درصدی از شمش فولاد خوزستان در تیرماه ۱۴۰۱ قیمت پایه زغالسنگ...

قیمت پایه زغالسنگ خرداد 1401   متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی خرداد ۱۴۰۱ – ریال 149،534،24...

  متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی اردیبهشت 1401 – ریال 154،450،081 درصد سهم زغالسنگ کنسانتر...

اعضای محترم انجمن غالسنگ ایران  احتراما اکسپو به عنوان یکی از رویدادهای مهم اقتصادی جهان هر 5 سال یک...

اعضای محترم انجمن زغالسنگ ایران با توجه به سولات مطرح شده در خصوص فرمول مشخصات کیفی تاثیر گذار بر قی...

قیمت  پایه زغالسنگ  شهریور ماه  1402
محاسبات نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ شهریورماه 1402 متوسط نرخ هر تن شمش فولاد خوزستان طی شهریورماه – ریال 206,190,863 درصد سهم زغالسنگ کنسانتره 26.500 نرخ هر تن کنسان...
ادامه مطلب
[/vc_column][/vc_row]