29 نوامبر 2023

محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ براساس درصدی از شمش فولاد خوزستان در تیرماه ۱۴۰۱ قیمت پایه زغالسنگ...

قیمت پایه زغالسنگ خرداد 1401   متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی خرداد ۱۴۰۱ – ریال 149،534،24...

  متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی اردیبهشت 1401 – ریال 154،450،081 درصد سهم زغالسنگ کنسانتر...

اعضای محترم انجمن غالسنگ ایران  احتراما اکسپو به عنوان یکی از رویدادهای مهم اقتصادی جهان هر 5 سال یک...

اعضای محترم انجمن زغالسنگ ایران با توجه به سولات مطرح شده در خصوص فرمول مشخصات کیفی تاثیر گذار بر قی...

متاسفانه هیچ پستی منطبق بر جستجوی شما یافت نشد.

[/vc_column][/vc_row]