17 ژوئن 2024

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود در سال 1374 با سرمایه یک میلیارد و ششصد میلیون ریال تأسیس گردید و در بدو تأسیس کلیه سهامداران شرکت را کارکنان بازنشسته و شاغل البرز شرقی تشکیل میدادند.سرمایه شرکت طی چند مرحله افزایش و در حال حاضر 84،000،000،000  ریال می باشد.

در راستای مشارکت بیشتر مردم در امر تولید شرکت در سال 84 از سهامی خاص به عام تبدیل گردید و در تاریخ 90/7/5 با ورود شرکت به فرابورس موافقت و در تاریخ 90/11/11 نام شرکت با نماد (کشرق)در فرابورس درج گردید و در تاریخ 91/3/28 به عنوان چهل و یکمین شرکت در فرابورس مورد معامله قرار گرفت.

نشانی دفتر مرکزی

شاهرود – خیابان حافظ جنوبی – مجتمع ادارات

تلفن 02332364311،16

https://shomaleshargh.com

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید