۰۹ مرداد ۱۴۰۰

قیمت زغالسنگ خرداد ماه ۱۴۰۰

قیمت پایه زغالسنگ ایران برمبنای نرخ شمش فولاد خوزستان خرداد ماه ۱۴۰۰   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی ماه خرداد ۱۴۰۰ – ریال ۱۲۹،۷۳۱/۱۳۵
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره ۲۶/۵۰
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال ۳۴،۳۷۸/۷۵۱
نرخ پایه قبلی زغالسنگ کنسانتره – ریال ۶،۱۲۰،۰۰۰
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه ۴۶۱/۷۷۴
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای آبان ۹۷ ۴۶۷/۷۷۴

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید