20 جولای 2024

قیمت پایه زغالسنگ شهریور ماه 1402

محاسبات نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ شهریورماه 1402

متوسط نرخ هر تن شمش فولاد خوزستان طی شهریورماه – ریال

206,190,863

درصد سهم زغالسنگ کنسانتره

26.500

نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال

54,640,578,915

نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند 1401)

56,531,309,000

درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه

3.345-

درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند 1401

1.655+

 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید