18 آوریل 2024

قیمت پایه زغالسنگ اسفند ماه 1402

متوسط نرخ هر تن شمش فولاد خوزستان طی اسفند ماه – ریال213,031,546
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره26.500
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال56,453,360
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند 1401)56,531,309
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه0.138-
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند 1401 4.862

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید