۱۵ خرداد ۱۴۰۲

قیمت پایه زغالسنگ اسفند ۱۴۰۱

ت

     محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ اسفند ماه ۱۴۰۱                                                                                                                

      

متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی اسفند ماه – ریال  ۲۱۳،۳۲۵،۶۹۴
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره   ۵۰ /۲۶
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال ۵۶،۵۳۱،۳۰۹
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند ۱۴۰۰) ۳۷،۵۶۹،۷۵۹
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه      ۴۷۰ /۵۰
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند۱۴۰۰     ۴۷۰ /۵۵

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید