20 جولای 2024

قیمت پایه زغالسنگ اسفند 1401

 

     محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ اسفند ماه 1401                                                                                                                

      

متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی اسفند ماه – ريال  213،325،694
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره   50 /26
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال 56،531،309
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند 1400) 37،569،759
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه      470 /50
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند1400     470 /55

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید