20 جولای 2024

قیمت پایه زغالسنگ دی ماه 1402  

متوسط نرخ هر تن شمش فولاد خوزستان طی دی ماه – ریال194,916,931
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره26.500
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال51,652,987
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند 1401)56,531,309
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه8.629-
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند 1401 3.629-

محاسبات نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ دی ماه 1402                                                                                                        

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید