۲۶ خرداد ۱۴۰۰

مجمع عمومی سال ۱۳۹۹ انجمن زغالسنگ ایران

 قابل توجه اعضای محترم انجمن زغالسنگ ایران

 

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن زغالسنگ ایران

 

 

          احتراما ”  ،  بدینوسیله ازکلیه اعضای انجمن زغالسنگ ایران دعوت به عمل می آید تادرجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۸که درروز یکشنبه ۲۵ /۳/ ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ صبح درمحل تقاطع خیابان استادنجات الهی (ویلا) وخیابان آیت اله طالقانی هتل هویزه برگزار میشود شرکت فرمایند.

دستورجلسه:

  • گزارش عملگرد هیئت مدیره ، خزانه دار ، بازرس انجمن
  • تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹ /۱۲/ ۱۳۹۸
  • انتخاب اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال
  • انتخاب بازرس انجمن
  • تعیین ورودی و حق عضویت انجمن
  • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
  • سایرمواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

 

                                                                     هیات مدیره انجمن زغالسنگ ایران 

 

 

 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید