17 ژوئن 2024

قیمت پایه زغالسنگ آبان ماه 1402 

متوسط نرخ هر تن شمش فولاد خوزستان طی آبان ماه – ریال189,812,968
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره26.500
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال50,300,437
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند 1401)56,531,309
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه11.022
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند 1401 6.022-

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید