20 جولای 2024

قیمت پایه زغالسنگ بهمن ماه 1402

متوسط نرخ هر تن شمش فولاد خوزستان طی بهمن ماه – ریال       204,460,276

درصد سهم زغالسنگ کنسانتره           26.5

نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال    54,181,973

نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند 1401)         56,453,360

درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه           4.156-

درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند 1401         844/

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید