۰۴ بهمن ۱۳۹۹

همانگونه که همکاران حوزه معادن زغالسنگ استحضار دارند هرگونه برنامه ریزی در  حوزه معادن زغالسنگ ایران...

  مجمع عمومی انجمن زغالسنگ ایران با حضور دکتر اسماعیلی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صم...

  جناب آقای دکتر اسماعیلی معاونت محترم امورمعادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت جناب آقای دکت...

گزارش مجمع عمومی انجمن زغالسنگ ایران خرداد ۱۳۹۹
  مجمع عمومی انجمن زغالسنگ ایران با حضور دکتر اسماعیلی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تشکیل شد. در ابتدای جلسه مهندس مجتهد زاده رئیس انجمن زغالسنگ ایران ا...
ادامه مطلب

 قابل توجه اعضای محترم انجمن زغالسنگ ایران     آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن زغالسنگ ایران               احتراما ”  ،  بدینوسیله ازکلیه اعضای انجم...
ادامه مطلب

درخواست انجمن زغالسنگ برای حمایت از معادن زغالسنگ در دوران بحران کرونا
  جناب آقای دکتر اسماعیلی معاونت محترم امورمعادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت جناب آقای دکتر غریب پور  ریاست محترم هیات عامل ایمیدرو    باسلام           احت...
ادامه مطلب