۰۴ بهمن ۱۳۹۹

همانگونه که همکاران حوزه معادن زغالسنگ استحضار دارند هرگونه برنامه ریزی در  حوزه معادن زغالسنگ ایران...

  مجمع عمومی انجمن زغالسنگ ایران با حضور دکتر اسماعیلی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صم...

  جناب آقای دکتر اسماعیلی معاونت محترم امورمعادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت جناب آقای دکت...

  اولین اساسنامه انجمن زغالسنگ ایران مصوب مجمع عمومی که بر اساس قانون تشکلهای زیر مجموعه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران تدوین شده است از فایل ذیل قابل د...
ادامه مطلب

بدترین فاجعه معدنی ترکیه چگونه رخ داد؟
بدترین فاجعه معدنی ترکیه چگونه رخ داد؟ چندسال پیش دنیا شاهد وقوع بدترین فاجعه معدنی تاریخ ترکیه بود. مرگ بیش از ۳۰۰ نفر در معدن زغال سنگ سوما بهت بسیاری از کارشناسان را د...
ادامه مطلب

با سلام خدمت همکاران عزیز با عنایت به اینکه در سازمان نظام  مهندسی معدن ایران  شرح وظایف مسئول تهویه معادن در حال بررسی میباشد از همکارن محترم فعال در حوزه زغالسنگ تقاضا...
ادامه مطلب