۰۹ مرداد ۱۴۰۰

حق عضویت سال ۱۳۹۸ انجمن زغالسنگ ایران

با توجه به مذاکرات مجمع عمومی انجمن زغالسنگ ایران ، هیات مدیره انجمن پس از مذاکرات مفصل و در راستای افزایش فعالیتها در سال ۱۳۹۸ حق عضویت را به شرح ذیل تصویب نمود همکاران محترم انجمن لطفا مبلغ را بر اساس جدول ذیل در اولین فرصت  به حساب انجمن واریز و فیش واریزی را جهت ثبت در دفاتر با مشخص نمودن شرکت واریز کننده به دبیرخانه انجمن فاکس نمایند.
شماره حساب انجمن :
بانک پاسارگاد شعبه ایت ا… طالقانی تهران کد شعبه ۲۲۹
شماره شبا IR850570022981013596750101
شماره حساب ۱-۱۳۵۹۶۷۵۰-۸۱۰۰-۲۲۹

صاحب حساب : انجمن زغالسنگ ایران

حق عضویت اعضای انجمن زغالسنگ ایران شامل معادن زغالسنگ،کارخانه های زغالشوئی وکارخانه های کک سازی کک سازی به شرح ذیل میباشد:
۱- تولید کنندگان تا حد اکثر ۸۰/۰۰۰ تن در سال مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲-تولید کنندگان متوسط بین ۸۰/۰۰۰ تن تا ۱۵۰/۰۰۰ تن در سال مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳-تولید کنندگان یزرگ بیش از ۱۵۰/۰۰۰ تن در سال مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

توضیح : با توجه به اینکه کارت بازرگانی و یا کارت عضویت در اطاق بازرگانی تعدادی از شرکتها منقضی شده و همکاران محترم کپی کارت جدید را برای تنجمن ارسال نکرده اند و از طرف دیگر عضویت و حضور اعضاء محترم در مجمع موکول به ارائه کارت جدید میباشد و همچنین در مجمع سال آینده انتخابات هیات مدیره برگزار خواهد شد خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به تمدید کارت و همچنین ارسال کپی آن به دبیرخانه انجمن اقدام فرمائید

انحمن زغالسنگ ایران

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید