۲۶ خرداد ۱۴۰۰

قیمت زغالسنگ دی ماه ۱۳۹۹

قیمت زغالسنگ دی ماه ۱۳۹۹

 

معاملات شمش فولاد خوزستان در بورس کالای ایران دی ماه ۱۳۹۹

ردیف

نام کالا تولیدکننده

تاریخ معامله

حجم معامله

ارزش معامله قیمت پایانی میانگین

به وزن هرکیلو (ریال)

قیمت پایه عرضه

(ریال)

تن

هزار ریال

۱

شمش بلوک ۱۵۰*۱۵۰  ۵SP فولاد خوزستان ۱۳۹۹/۱۰/۲ ۱۵,۰۰۰

۱,۷۱۳,۶۳۵,۰۰۰

۱۱۴,۲۴۲

۹۷,۴۰۲

۲

شمش بلوک ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP فولاد خوزستان ۱۳۹۹/۱۰/۹ ۲۷,۰۰۰

۳,۲۱۷,۳۵۲,۰۰۰

 ۱۱۹،۱۶۱

     ۹۶,۷۰۷

۳

شمش بلوک ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP

فولاد خوزستان ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۹,۰۰۰

۱,۰۵۴,۴۹۴,۰۰۰

۱۱۷,۱۶۶

    ۱۱۷,۱۶۶
۴ شمش بلوک ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP فولاد خوزستان ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۶,۰۰۰ ۷۰۲,۹۹۶,۰۰۰

۱۱۷,۱۶۶

     ۱۱۷,۱۶۶

۵

شمش بلوک ۱۵۰*۱۵۰ ۵SP فولاد خوزستان ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۹,۵۰۰

۱,۱۷۰,۵۲۳,۵۰۰

۱۲۳,۲۱۳

    ۱۲۳,۲۱۳

جمع کل ماه ۶۶,۵۰۰ ۷,۸۵۹,۰۰۰,۵۰۰ *

*

محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ براساس درصدی از شمش فولاد خوزستان

متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی ماه – ریال

۱۱۸,۱۸۰,۴۵۸

درصد سهم زغالسنگ کنسانتره

۲۶٫۵۰

نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال

۳۱,۳۱۷,۸۲۱

نرخ پایه قبلی زغالسنگ کنسانتره – ریال

۶،۱۲۰،۰۰۰

درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه

۴۱۱،۷۲۹

درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای آبان ۹۷

۴۱۷,۷۲۹

 

دبیر انجمن زغالسنگ ایران

سعید صمدی

 

 

 

 

 

 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید