17 ژوئن 2024

قیمت پایه زغالسنگ آذرماه 1402    

متوسط نرخ هر تن شمش فولاد خوزستان طی آذر ماه – ریال186,868,487
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره26.500
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال49,520,149
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند 1401)56,531,309
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه12.402-
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند 1401 7.402-

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید